Repartim

Fem arribar el teu missatge de la millor manera: ordenada i rigorosa.
Perquè no tot s’hi val, fem que arribi i que arribi bé.

Com? Tenint cura del fulletó o producte durant tot el repartiment. Trobar un fulletó correctament col·locat convida a establir un diàleg amb el receptor el qual valorarà tot seguit el paper, el format, la impressió, el disseny i el missatge que li proposem. Un bon repartiment professional, acurat, ben dirigit és la base de l’èxit de la vostra campanya de publicitat.  Per nosaltres és imprescindible garantir la qualitat i transparència en la feina ben feta.

SERVEI POSTAL SENSE ADREÇA (la ‘bustiada’)

Allò que anomenem bustiada és una eina de màrqueting directe ideal per assolir uns determinats objectius. La bustiada permet dur a terme accions de gran impacte, tant en volum com en creativitat, amb costos reduïts i molta agilitat:

ENVIANT INFORMACIÓ A POTENCIALS CONSUMIDORS

GENERANT TRÀFIC CAP ALS PUNTS DE VENDA

LA FEINA BEN FETA

Des de sempre, hem convidat als nostres clients a acompanyar-nos en la realització dels seus repartiments per tal que ho puguin veure en primera persona. Sovint, però, la feina i els horaris no els hi ho permet. Per això hem creat Repartidors 3.0: la possibilitat de veure el vostre repartiment de manera interactiva…

GARANTIA, QUALITAT i TRANSPARÈNCIA

altres serveis

SEGMENTACIÓ

Repartiment a zones concretes o amb targets predeterminats: edat, poder adquisitiu…

POMMING

Penjar publicitat de manera individual als poms de les portes

SAMPLING

Repartiment de mostres de productes o vals de serveis

ENTREGUES EN MÀ

A fires, mercats setmanals, zones pre-establertes…

ENTREGUES PER PUNTS

En comerços, empreses, pol·lígons…

COL·LOCACIÓ DE CARTELLS

Cartells en format màxim A3 en comerços que ens ho permetin