Volem repartir i són moltes les coses a repartir…

Mitjançant la franquícia Repartidors tenim com a objectiu crear una xarxa de col·laboradors: independents entre si i de la central RFSL (Repartidors Franquícies, S.L.), tant a nivell fiscal com de responsabilitats empresarials i civils. Aquesta xarxa comparteix:

Una mateixa metodologia

La prestació comuna de serveis

Una mateixa imatge

Cada franquiciat constituirà una societat limitada, de la qual ell serà propietari i responsable. A través de la seva societat i signant un contracte amb RFSL, participarà en la xarxa de franquícia. Tant el franquiciat com la franquícia assumiran un seguit de compromisos en forma de drets i deures i ambdues parts treballaran colze a colze per a exigir-los i acomplir-los.

Per què REPARTIDORS ?

Volem repartir i són moltes les coses a repartir… Abans de tot repartir drets, obligacions, esforços, coneixements, il·lusions, èxits i guanys. Repartir serà la nostra feina, i més que això, la nostra determinació.

Valorem de manera justa l’esforç realitzat en tots els nivells i actuacions de la cadena, des de la captació del clients fins a la vostra satisfacció per oferir un servei de la màxima qualitat.

Quins serveis oferirà?

Progressivament, sempre en funció de l’especialització i domini assolits:

  • Repartiment massiu de fulletons (bustiada)
  • Repartiment segmentat sense adreça (RSSA)
  • Repartiment amb adreça (RAA)
  • Lliurament de missatges a persones concretes recollint signatura (notificació)
  • Lliurament de comandes a particulars i empreses, responsabilitzant-nos del seu cobrament quan així calgui (entrega de compres a domicili, de medicines, de menjar, de loteria…)

Qui podrà formar part de REPARTIDORS ?

Aquelles persones que ens manifestin la seva ferma voluntat d’esdevenir empresaris en aquestes condicions i alhora acreditin a RFSL la necessària garantia ètica i solvència econòmica:

Garantia ètica per oferir un excel·lent servei, començant pel tracte professional que ens exigirem tots, des del repartidor al client. Pagant allò que val i fent valer allò que pretenem cobrar.

Solvència econòmica perquè és un factor necessari pel desenvolupament de tota activitat econòmica. El franquiciat de Repartidors ha de constituir una societat limitada i responsabilitzar-se de tenir els recursos econòmics necessaris per afrontar amb comoditat les despeses inicials de funcionament.

Què ofereix Repartidors Franquicies, S.L. ?

Coneixements i experiència

Un mètode de treball propi recolllit en un ampli manual de procediments de contrastada efectivitat que ens permetrà afrontar amb garanties els reptes del repartiment.

Una imatge de marca pròpia

Execució amb personal professional degudament qualificat, identificat i uniformat, i amb presència de marca mitjançant la retolació de la marca en locals, vehicles i carretons.

Suport constant i ampli en la gestió

Els serveis d’assessoria comercial, informàtica, laboral i comptable i fiscal podran ser on-line o bé personalitzats de manera presencial, segons les necessitats, però sempre permanents.

Garanties sectorials d’exclusivitat

Cada franquiciat de REPARTIDORS tindrà assignada una zona en exclusiva on repartirà i comercialitzarà els serveis de manera exclusiva i obligatòria seguint els paràmetres de qualitat acordats.

Comercialització en exclusiva

Repartir bé és la nostra feina, però tots assumim el compromís de realitzar una tasca comercial igualment eficient: és a dir, oferir els nostres serveis i buscar clients per a repartir en la nostra zona d’explotació exclusiva.

Auditoria de control de qualitat

Quatre nivells de control (auditoria externa, controls interns, comprovacions addicionals i verificacions de clients) garantiran als nostres clients i als nostres franquiciats de REPARTIDORS la qualitat constant dels serveis als que ens comprometem.

Formació

No li demanarem a ningú que sàpiga repartir, sinó que n’aprengui. A REPARTIDORS la formació, capacitació i el seguiment del repartidor són la base de la nostra proposta. Un repartidor professional, reconegut, amb una titulació o capacitació específica, ben remunerat, amb una imatge impecable i amb el suport tecnològic més innovador (PDA amb tecnologia 3G/GPRS i localització GPS).

El repartidor en primer lloc

Posant el focus en la professionalització de la figura del repartidor possibilitarem una xarxa d’empreses de repartidors. Aquesta xarxa oferirà els seus serveis amb la màxima garantia, estarà cohesionada i coneixerà perfectament l’àrea on s’ha de realitzar el servei.

Cartera de clients inicials i potencials

Des del primer dia podrà treballar i facturar el valor del seu treball. En l’estudi econòmic previ detallarem el valor de la feina inicial, i sobretot, la potencialitat de la zona.